Home » Over ons » Huisregels

Huisregels

Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, tevens zal ontzegging van de toegang worden aangezegd.

1. U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen. Glazen, flesjes en blikjes dienen binnen of op het terras leeg te worden gedronken, het is niet toegestaan consumpties mee te nemen naar elders.
2. Bij de toegangscontrole dient u volledig mee te werken met het personeel, u mag zich zowel verbaal als lichamelijk niet dominant of agressief opstellen. Discriminatie is hier verboden.
3. Garderobe is in Café ‘t Fust verplicht. U krijgt uw eigendommen alleen retour op vertoon van bijbehorend garderobeticket. Bent u, om welke reden dan ook, niet meer in bezit van een garderobeticket zult u tot sluitingstijd moeten wachten. Voor verloren voorwerpen kunt u zich richten tot: INFO@CAFEFUST.NL.
4. U mag niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Ook handel in verdovende middelen is verboden.
5. Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan de toegang u tijdelijk/blijvend worden ontzegd.
6. U dient tenminste 18 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel middels legitimatie te kunnen aantonen.
7. Het gebruik of het in bezit hebben van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
8. U heeft een verzorgd uiterlijk en draagt geen sportkleding, slippers, kapotte kleding, onzedelijke kleding, petjes of andere hoofddeksels, vuile kleding of heup- en of schoudertasjes (heren).
9. Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht, behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren.
10. In het geval van een besloten avond behouden wij ons het recht voor u te weigeren. Een besloten avond zal duidelijk geafficheerd worden.
11. Personen die weigeren om door de metaaldetector te lopen, mogen niet naar binnen.
12. U mag onze eigendommen niet meenemen, beschadigen of verplaatsen. Eventuele schade zullen wij op de dader verhalen.
13. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
14. Bij calamiteiten dient u te allen tijde instructies van het personeel op te volgen.
15. Wij accepteren geen aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
16. I.v.m. regelgeving is het na 02:00 uur niet toegestaan consumpties buiten (op het terras) te nuttigen.
17. Wij wijzen u er op dat ons pand, zowel binnen als buiten, is voorzien van camera’s. Een ieder in ons bedrijf stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.
18. Wij wijzen u er op dat binnen en op het terras foto’s worden gemaakt. Bij betreden van het bedrijf gaat u akkoord met het maken van foto’s en de publicatie daarvan.
19. Het is verboden ongevraagd en zonder toestemming foto’s en video-opnames te maken in het bedrijf en deze voor publicatie of commerciële doeleinden in te zetten. Voor aanvragen richt u zich tot INFO@CAFEFUST.NL.
20. Ons personeel is bevoegd de toegang te ontzeggen aan diegenen, die zich niet aan de genoemde regels houden. Een wettelijke overtreding wordt onmiddellijk bij de politie gemeld.